• Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 1h.  Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie, a o czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
  • Przed pierwszą wizytą pacjent proszony jest o przybycie 10-15 minut przed planowaną godziną w celu zapewnienia  czasu na wypełnia karty informacyjnej oraz rejestrację.
  • Pamiętaj, żeby na wizytę zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz jeśli posiadasz dokumentację medyczną  wcześniejszego leczenia.
  • Na pierwszej wizycie zbierany jest wywiad stomatologiczny oraz odbywa się badanie, po którym lekarz przedstawi Pacjentowi plan leczenia.
  • Uzupełnieniem badania jest  zdjęcie pantomograficznego całego uzębienia. Jeśli posiadają Państwo takie prześwietlenie wykonane maksymalnie 1 rok wcześniej, prosimy o przyniesienie go na wizytę.  Jeśli nie, zostanie wykonane na miejscu.
  • W dniu wizyty Gabinet wystawia na prośbę Pacjenta rachunek imienny, na którym widnieją dane osoby leczonej oraz dane nabywcy. Chęć uzyskania rachunku imiennego prosimy zgłaszać przed wizytą.
Umów wizytę